UPRAVLJALSKE STORITVE obsegajo:

  • organizacijske,
  • obratovalne,
  • tehnično - planske,
  • finančno – administrativne,
  • pravno - premoženjske.

 

ORGANIZACIJSKE STORITVE obsegajo:

  • organiziranje in vodenje upravljanja,
  • pripravo in izdelavo rednih letnih načrtov upravljanja,
  • načrtovanje in pregled rednega ter investicijskega vzdrževanja skupnih prostorov, delov in naprav zgradbe.

 

OBRATOVALNE STORITVE obsegajo:

  • storitve obratovanja v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav funkcionalnega zemljišča, storitve gospodarja objekta, storitve čiščenja, druge storitve v zvezi z obratovanjem

Aktualne nepremičnine